Arbeidsinspectie (inspectie SZW) – handhaver van de certificeringsplicht

Picture of Floreat Advies

Floreat Advies

Floreat Advies staat voor ruim 20 jaar ervaring in het (juridisch) begeleiden van de MKB ondernemer in zijn algemeen en ondernemers in de flexbranche in het bijzonder.

In 2025 treedt in Nederland een nieuwe wet in werking: de certificeringsplicht. Deze vernieuwing verandert het landschap van de arbeidsbemiddeling fundamenteel. Zo brengt de nieuwe plicht vele verantwoordelijkheden met zich mee. Zowel voor bedrijven als voor controlerende organen. Een van deze instanties, die een handhavend rol gaat spelen, is de Arbeidsinspectie. In dit artikel lees je hier meer over.

Arbeidsinspectie: een Inleiding

De Arbeidsinspectie, formeel de Inspectie SZW, vormt de ogen en oren van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “De Nederlandse Arbeidsinspectie werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen”, zoals wordt geschreven op de website.

Het primaire doel is het handhaven van de naleving van arbeidswetten. Variërend van arbeidsomstandigheden en arbeidsmarktfraude tot het minimumloon. Hiermee worden onveilige situaties, uitbuiting en oneerlijke concurrentie voorkomen en bestreden.

De Arbeidsinspectie en de flexbranche 

De Arbeidsinspectie, houdt dus toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsmarktbeleid en socialezekerheidsstelsels. 

Wat heeft dit precies voor invloed op de flexbranche?

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een handige checklist met daarin negen vragen. Deze hebben betrekking op:

  1. Juiste inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
  2. Certificering door de SNA (Stichting Normering Arbeid)
  3. Lidmaatschap van een brancheorganisatie
  4. Juiste betaling van uitzendkrachten
  5. Voldoen aan de wettelijke eisen van facturatie
  6. Hebben van een geblokkeerde bankrekening (g-rekening)
  7. Identiteitscontrole van uitzendkrachten
  8. Legale tewerkstelling van uitzendkrachten in Nederland
  9. Faciliteren van een gezonde en veilige werkplek van uitzendkrachten

De rol van de arbeidsinspectie in de handhaving van de certificeringsplicht

De invoering van de certificeringsplicht voor arbeidsbemiddelaars in 2025 benadrukt het belang van de Arbeidsinspectie. Bij Floreat Advies begrijpen we dat je je misschien zorgen maakt over deze overheidsinstantie. Maar ze zijn er om te zorgen dat iedereen op de arbeidsmarkt eerlijk wordt behandeld. Ze controleren of organisaties die arbeidskrachten uitlenen, over de juiste vergunningen beschikken en ze kunnen sancties opleggen als je je niet aan de regels houdt.

Hoe gaat de Arbeidsinspectie dit doen? Het wordt wellicht een combinatie van routine-inspecties en onderzoeken naar klachten. Waarschijnlijk ook in samenwerking met andere inspectie-instellingen. Dit laatste zeker\ gezien de verschillende eisen die de certificeringsplicht kent.

Wat gebeurt er als je de certificeringsplicht niet naleeft?

Bij Floreat Advies kunnen we het niet vaak genoeg benadrukken: het is belangrijk dat je de nieuwe plichten serieus neemt. Het niet naleven van de certificeringsplicht kan leiden tot boetes of zelfs strafrechtelijke sancties. En dan hebben we het niet alleen over de mogelijke juridische gevolgen. Niet-naleving kan ook leiden tot reputatieschade en het verlies van vertrouwen van je werknemers en klanten. Daarom geloven wij in het motto: “voorkomen beter is dan genezen”.

Wees voorbereid en blijf ondernemen

Het is duidelijk dat de Arbeidsinspectie een belangrijke rol speelt in de handhaving van de certificeringsplicht. Als ondernemer in de flexbranche is het belangrijk om deze verantwoordelijkheid serieus te nemen. Het is niet altijd makkelijk om de balans te vinden tussen je rechten, je plichten, je principes en je commercieel belang. Maar weet dat je er niet alleen voor staat. Bij Floreat Advies staan we klaar om je te begeleiden en te ondersteunen, zodat je met vertrouwen kunt navigeren in deze complexe, voortdurend veranderende wereld van het arbeidsrecht.

Deel dit artikel

Lees ook onze andere artikelen