De bankgarantie bij de nieuwe certificeringsplicht in 2025 

Picture of Floreat Advies

Floreat Advies

Floreat Advies staat voor ruim 20 jaar ervaring in het (juridisch) begeleiden van de MKB ondernemer in zijn algemeen en ondernemers in de flexbranche in het bijzonder.

De wereld van uitzendbureaus, payrollers en detacheerders wordt flink opgeschud met de nieuwe certificeringsplicht in zicht. Het is dus tijd om de zeilen bij te zetten en je koers goed uit te stippelen. Een van de nieuwe eisen op je pad is de bankgarantie. Wat betekent dat voor jouw onderneming? En wat heeft de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) hiermee te maken? Lees hier meer over deze regelgeving en lees hoe je zonder kleerscheuren deze nieuwe eis kunt aanpakken.

Wat is de bankgarantie?

Laten we beginnen met de basis. De bankgarantie is een financiële zekerheidstelling en een nieuwe eis binnen de nieuwe certificeringsplicht. Bij het aanvragen van een certificaat moet je een bankgarantie of waarborgsom van €100.000 neerleggen. Voor startende uitleners is dit bedrag €50.000. Deze bedragen tonen aan dat de overheid serieus werk maakt van de nieuwe certificeringsplicht.

Het doel van de bankgarantie

Met de bankgarantie streeft de overheid ernaar om ‘vluchtig ondernemerschap’ in de flexbranche te ontmoedigen. Na vier jaar correct werkgeverschap en daadwerkelijke uitzending van arbeidskrachten kan deze garantie vervallen (zie ook: overgangsrecht).

Verbinding met de WAADI

De certificeringsplicht en de bankgarantie vallen onder de brede paraplu van de WAADI. Dit is een wet die erop gericht is om de rechten en behandeling van uitzendkrachten in lijn te brengen met die van reguliere werknemers. De bankgarantie is een manier om te zorgen dat uitzendbureaus zich serieus inzetten voor de eerlijke behandeling van hun uitzendkrachten en het naleven van de wet.

Overgangsrecht: de redding voor gevestigde bureaus?

Voor bestaande bureaus die al langer dan vier jaar arbeidskrachten uitzenden, is er een reddingsboei in de vorm van het overgangsrecht. Je kan mogelijk vrijgesteld worden van de bankgarantie als je een verklaring van goed betalingsgedrag van de Belastingdienst en een bewijs van vier jaar inschrijving bij de KvK met de Waadi-registratie kunt voorleggen.

Floreat Advies: jouw betrouwbare kompas

Bij Floreat Advies weten we dat deze nieuwe regelgeving behoorlijk onduidelijk en overweldigend kan zijn. Daarom staan we klaar om je te helpen met de certificeringsplicht en alle bijhorende eisen. Met onze 20 jaar ervaring in de uitzendbranche en onze diepgaande kennis van het Nederlandse arbeids- en sociale zekerheidsrecht, kunnen we je helpen risico’s tot een minimum te beperken.

Huidige Pensioenverplichtingen van Arbeidsbemiddelaars

Als arbeidsbemiddelaar – of je nu een uitzendbureau, detacheringsbureau of andere entiteit vertegenwoordigt – omvatten jouw verantwoordelijkheden een aanzienlijk aantal pensioenverplichtingen. De specifieke verplichtingen kunnen variëren naargelang de sector en het soort werk.

Vanaf 1 juli 2023 geldt er voor niemand meer een wachttijd voor het opbouwen van pensioen. Vanaf dan bouwt iedereen – ongeacht welk pensioenfonds – vanaf dag 1 pensioen op en aangemeld bij een pensioenfonds, zoals de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP).

Bovendien moeten arbeidsbemiddelaars ook hun werknemers informeren over de pensioenregeling waarbij ze zijn aangesloten en de pensioenpremies correct en op tijd afdragen. Voor veel arbeidsbemiddelaars zijn er ook aanvullende pensioenverplichtingen.

Het is belangrijk op te merken dat deze informatie een algemene leidraad is en niet in alle situaties van toepassing is. Voor specifieke verplichtingen adviseren we je professioneel juridisch advies in te winnen. Onze specialisten staan klaar om je hierbij te helpen.

Wat betekent pensioenfondscontrole?

Een pensioenfondscontrole onderzoekt of jouw bedrijf correct is aangesloten bij het relevante pensioenfonds. Hierbij wordt beoordeeld of je bedrijf de pensioenpremies correct en tijdig heeft betaald en of je werknemers geïnformeerd zijn over hun pensioenregeling. Ook wordt gecontroleerd of jouw bedrijf in overeenstemming met de regels van de toepasselijke Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) en andere relevante arbeidswetten opereert.

Nieuwe eisen: pensioenfonds controle in de certificeringsplicht

Binnen de nieuwe certificeringsplicht voor uitzendbureaus is het een vereiste om aan te tonen dat jouw bedrijf is aangesloten bij een pensioenfonds. Bedrijven die hier voorheen minder mee te maken hadden, kunnen dit als een uitdaging ervaren. Ons certificeringsarrangement stoomt je echter klaar voor deze controle!

Het belang van naleving

Het niet naleven van deze eis kan significante gevolgen hebben. Het kan de certificeringsstatus van je bedrijf beïnvloeden, met alle juridische consequenties van dien. Mogelijk leidt het niet naleven ook tot ontevredenheid onder je werknemers, aangezien een adequate pensioenregeling een cruciaal onderdeel is van de arbeidsvoorwaarden.

Wees voorbereid op de toekomst

De nieuwe certificeringsplicht van 2025 zal een grote impact hebben op de bedrijfsvoering in de uitzendbranche. Het is onwijs belangrijk om goed voorbereid te zijn en ervoor te zorgen dat je bedrijf aan alle nieuwe eisen voldoet. Floreat Advies kan je hierbij ondersteunen met certificeringsarrangementen en deskundig advies en praktische hulp. Neem contact met ons op om ervoor te zorgen dat je goed voorbereid bent op de komende veranderingen!

Deel dit artikel

Lees ook onze andere artikelen