De gevolgen voor uitzendkrachten van de nieuwe certificeringsplicht

Foto van Floreat Advies

Floreat Advies

Floreat Advies staat voor ruim 20 jaar ervaring in het (juridisch) begeleiden van de MKB ondernemer in zijn algemeen en ondernemers in de flexbranche in het bijzonder.

De uitzendbranche in Nederland maakt zich op voor een grote verandering. Jaren van misstanden, met verhalen over uitbuiting, ontoereikende huisvesting en gebrekkige pensioenregelingen, hebben geleid tot een nieuw certificeringsstelsel dat in 2025 in werking treedt. In dit artikel gaan we dieper in op de impact van deze verandering op de uitzendkrachten – de kern van deze branche. 

De situatie van uitzendkrachten voor de certificeringsplicht 

De uitzendbranche is in het verleden meerdere malen in opspraak gekomen. Het ontbreken van een adequate regulering heeft volgens het Rapport Roemer geleid tot een wildgroei aan uitzendbureaus, van circa 4.000 in 1998 tot ongeveer 15.000 vandaag de dag. Een groot gedeelte hiervan zijn ondernemers met bonafide bedrijven, maar helaas ook een deel malafide. 

Er is een toename van de meldingen over uitbuiting, onterechte lonen en onveilige arbeidsomstandigheden. Arbeidsmigranten bevinden zich vaak in kwetsbare posities, met weinig middelen om zichzelf te beschermen tegen deze malafide praktijken. 

Wij zien dit als een kans voor de uitzendmarkt om weer open, eerlijk en transparant te worden voor iedereen, waaronder ook de uitzendkrachten. 
Floreat Advies 

Certificeringsplicht: een nieuwe standaard in de uitzendbranche  

Het aankomende certificeringsstelsel is ontworpen om deze misstanden aan te pakken. Uitzendbureaus moeten voortaan aan strenge criteria voldoen om een vergunning te verkrijgen, waaronder:

Verder moeten ze een verklaring omtrent gedrag (VOG) hebben, een waarborgsom van €100.000 betalen om vluchtig ondernemerschap tegen te gaan en gecertificeerde huisvesting aanbieden. Het doel van deze nieuwe regelgeving is het beschermen van arbeidskrachten tegen uitbuiting en het bevorderen van eerlijke concurrentie binnen de branche. 

De directe impact op uitzendkrachten: van uitbuiting naar bescherming 

Deze nieuwe wetgeving verbetert de positie van uitzendkrachten aanzienlijk. Uitzendbureaus worden gehouden aan een hogere standaard, wat zorgt voor betere bescherming voor de uitzendkrachten. Bovendien zorgt het nieuwe stelsel ervoor dat de rechten van uitzendkrachten met betrekking tot loon, belasting en pensioen worden gewaarborgd. 

Directe gevolgen voor uitzendkrachten 

Deze verandering gaat vermoedelijk een positieve impact hebben op uitzendkrachten. Betere controle en handhaving die gepaard gaan met de nieuwe certificering betekent dat uitzendbureaus die zich niet aan de regels houden worden geweerd. Uitzendkrachten worden dus beter beschermd tegen misstanden.  

Daarnaast hebben arbeidskrachten die via gecertificeerde bureaus worden uitgezonden zekerheid over de naleving van regels met betrekking tot loon, belasting en pensioen. Als een bureau zijn vergunning verliest, krijgen uitzendkrachten vier weken de tijd om ander werk te vinden. Zo komen zij niet plotseling zonder inkomen te zitten. 

Langdurige gevolgen voor uitzendkrachten: zorgen voor een duurzamere toekomst 

Op de lange termijn heeft de certificeringsplicht de potentie om de uitzendbranche duurzamer en rechtvaardiger te maken. Dit kan leiden tot verbeterde werkomstandigheden, lonen en pensioenregelingen voor uitzendkrachten.  

Echter, er kunnen ook beperkingen zijn, zoals de mogelijkheid dat sommige bureaus zich terugtrekken uit de branche of uitzendkrachten uitbuiten voorafgaand aan de invoering van de certificering. Het is dus belangrijk om de uitvoering van deze nieuwe regeling nauwlettend in de gaten te houden en waar nodig aanpassingen te maken. 

Lees hier voor wie de certificeringsplicht nog meer gaat gelden.

Onze visie 

Wij zien de certificeringsplicht voor uitzendbureaus als een kans voor een transparante, eerlijke en open uitzendmarkt waarin niemand tekortkomt. Ondanks mogelijke obstakels is het een belangrijk stap om een sector te creëren waar iedereen krijgt waar ze recht op hebben. De juiste voorbereiding en monitoring wanneer de certificering geldt is echter van groot belang. Door vooruit te plannen en de ontwikkelingen op de voet te volgen, kunnen iedereen in de sector zich op tijd aanpassen en de veranderingen omarmen. 

Samenvatting en conclusie: de toekomst van de uitzendbranche 

Het is duidelijk dat de certificeringsplicht in 2025 een omslag gaat zijn voor de flexbranche. Hoewel er enige obstakels te overwinnen zijn, is deze wettelijke verandering een belangrijke stap naar een eerlijkere en veiligere toekomst voor uitzendkrachten. Door vooruit te plannen en de ontwikkelingen op de voet te volgen, kan iedereen in de sector zich op tijd aanpassen en de veranderingen omarmen. Wil je meer weten hoe wij je kunnen ondersteunen? Lees dan meer over ons certificeringsarrangement

Deel dit artikel

Lees ook onze andere artikelen