Kamer van Koophandel: een pijler van transparantie in de flexbranche

Picture of Floreat Advies

Floreat Advies

Floreat Advies staat voor ruim 20 jaar ervaring in het (juridisch) begeleiden van de MKB ondernemer in zijn algemeen en ondernemers in de flexbranche in het bijzonder.

De wereld van arbeidsbemiddeling zijn complexe gebieden waar transparantie van essentieel belang is. Hier komt de Kamer van Koophandel (KvK) in beeld, die de registratie van bedrijven faciliteert en beheert. Maar wat is de specifieke rol van de KvK in de flexbranche? Laten we deze vraag gaan beantwoorden.

De Kamer van Koophandel: wat doen ze precies?

De KvK is een Nederlandse overheidsinstantie die het Handelsregister beheert. Het hoofddoel van de KvK is om de registratie en toegankelijkheid van bedrijfsinformatie te faciliteren. Alle bedrijven in Nederland zijn verplicht om zich bij de KvK te registreren. Hierdoor kunnen zowel bedrijven als individuen de nodige bedrijfsinformatie raadplegen (bron). Dit geldt op het vlak van bedrijfsnamen, maar ook voor geassocieerde handelsnamen. Dit draagt natuurlijk bij aan transparantie van de bedrijfswereld. 

Wist je dat: Er zo’n 22.000 bedrijven zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) als uitzendbureau?  

Bron: nlarbeidsinspectie.nl

De Kamer van Koophandel en de flexbranche 

De KvK heeft ook een aanzienlijke impact op de flexbranche. Zeker met het oog op de naderende certificeringsplicht, waar een juiste KvK-registratie onderdeel is van de gestelde certificeringseisen. We geven voor de volledigheid nog een opsomming:

  1. Registratie van diensten: Arbeidsbemiddelaars die arbeidskrachten ter beschikking stellen, zijn verplicht dit te vermelden bij hun registratie in het Handelsregister. Dit zorgt voor duidelijkheid over hun activiteiten.
  2. Wettelijke verplichting: Inleners zijn wettelijk verplicht om te controleren of een uitzendbureau geregistreerd staat bij de KvK. Dit bevordert de naleving van de wet en beschermt tegen arbeidsrisico’s.
  3. Check van de Waadi: De KvK speelt een rol bij het opzoeken van organisaties die vallen onder de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi). Op de website kan gezocht worden op naam of KvK-nummer om te zien of een organisatie voldoet aan de Waadi.

Rol van de KvK in de aankomende certificeringsplicht 

In 2025 wordt een nieuwe certificeringsplicht voor arbeidsbemiddelaars ingevoerd. De KvK speelt bij de implementatie en handhaving van deze nieuwe verplichting een rol. Door de registratie van bedrijven en hun diensten, kan de KvK bijdragen aan het afdwingen van deze certificeringsplicht. Het resultaat? Een eerlijkere en transparantere flexmarkt en arbeidsbemiddeling!

Meer dan het handelsregister 

De KvK is dus een belangrijke speler in de flexbranche die zorgt voor transparantie en de naleving van de wet bevordert. Met de introductie van de certificeringsplicht in 2025 wordt de rol van de KvK in deze branche alleen maar groter. Wil je meer weten wat jouw organisatie moet regelen om gereed te zijn voor de nieuwe certificeringsplicht? Floreat Advies biedt verschillende opties aan in ons certificeringsarrangement. We stomen jouw organisatie graag klaar om straks volledig gecertificeerd te zijn!

Deel dit artikel

Lees ook onze andere artikelen