Pensioenfondscontrole in de nieuwe certificeringsplicht

Picture of Floreat Advies

Floreat Advies

Floreat Advies staat voor ruim 20 jaar ervaring in het (juridisch) begeleiden van de MKB ondernemer in zijn algemeen en ondernemers in de flexbranche in het bijzonder.

De nieuwe certificeringsplicht, die in 2025 in werking treedt, zal de flexbranche aanzienlijk transformeren. Deze wijziging daagt de sector uit om een hoger niveau van professionaliteit en kwaliteit te bereiken. Een essentiële eis binnen deze certificering is de verplichte controle op aansluiting bij het juiste pensioenfonds. In dit artikel belichten we wat deze veranderingen inhouden en hoe bedrijven zich hierop kunnen voorbereiden.

Huidige Pensioenverplichtingen van Arbeidsbemiddelaars

Als arbeidsbemiddelaar – of je nu een uitzendbureau, detacheringsbureau of andere entiteit vertegenwoordigt – omvatten jouw verantwoordelijkheden een aanzienlijk aantal pensioenverplichtingen. De specifieke verplichtingen kunnen variëren naargelang de sector en het soort werk.

Vanaf 1 juli 2023 geldt er voor niemand meer een wachttijd voor het opbouwen van pensioen. Vanaf dan bouwt iedereen – ongeacht welk pensioenfonds – vanaf dag 1 pensioen op en aangemeld bij een pensioenfonds, zoals de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP).

Bovendien moeten arbeidsbemiddelaars ook hun werknemers informeren over de pensioenregeling waarbij ze zijn aangesloten en de pensioenpremies correct en op tijd afdragen. Voor veel arbeidsbemiddelaars zijn er ook aanvullende pensioenverplichtingen.

Het is belangrijk op te merken dat deze informatie een algemene leidraad is en niet in alle situaties van toepassing is. Voor specifieke verplichtingen adviseren we je professioneel juridisch advies in te winnen. Onze specialisten staan klaar om je hierbij te helpen.

Wat betekent pensioenfondscontrole?

Een pensioenfondscontrole onderzoekt of jouw bedrijf correct is aangesloten bij het relevante pensioenfonds. Hierbij wordt beoordeeld of je bedrijf de pensioenpremies correct en tijdig heeft betaald en of je werknemers geïnformeerd zijn over hun pensioenregeling. Ook wordt gecontroleerd of jouw bedrijf in overeenstemming met de regels van de toepasselijke Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) en andere relevante arbeidswetten opereert.

Nieuwe eisen: pensioenfonds controle in de certificeringsplicht

Binnen de nieuwe certificeringsplicht voor uitzendbureaus is het een vereiste om aan te tonen dat jouw bedrijf is aangesloten bij een pensioenfonds. Bedrijven die hier voorheen minder mee te maken hadden, kunnen dit als een uitdaging ervaren. Ons certificeringsarrangement stoomt je echter klaar voor deze controle!

Het belang van naleving

Het niet naleven van deze eis kan significante gevolgen hebben. Het kan de certificeringsstatus van je bedrijf beïnvloeden, met alle juridische consequenties van dien. Mogelijk leidt het niet naleven ook tot ontevredenheid onder je werknemers, aangezien een adequate pensioenregeling een cruciaal onderdeel is van de arbeidsvoorwaarden.

Wees voorbereid op de toekomst

De nieuwe certificeringsplicht van 2025 zal een grote impact hebben op de bedrijfsvoering in de uitzendbranche. Het is onwijs belangrijk om goed voorbereid te zijn en ervoor te zorgen dat je bedrijf aan alle nieuwe eisen voldoet. Floreat Advies kan je hierbij ondersteunen met certificeringsarrangementen en met deskundig advies en praktische hulp. Neem contact met ons op om ervoor te zorgen dat je goed voorbereid bent op de komende veranderingen!

Deel dit artikel

Lees ook onze andere artikelen