Veiligheid op de werkvloer: de wetgeving voor de certificeringsplicht in 2025

Picture of Floreat Advies

Floreat Advies

Floreat Advies staat voor ruim 20 jaar ervaring in het (juridisch) begeleiden van de MKB ondernemer in zijn algemeen en ondernemers in de flexbranche in het bijzonder.

Binnen de nieuwe certificeringsplicht die in 2025 gaat gelden, word jij als uitlener verantwoordelijk voor het doorgeven van informatie over veiligheid op de werkplek aan je uitzendkrachten. Deze doorgeleidingsplicht omvat meer dan alleen het werken met goedgekeurde gereedschappen en apparaten. Het gaat ook over veilig gedrag, duidelijke instructies en regelmatig onderhoud. In dit artikel lees je er meer over.

De Arbo-wet als fundament

De Arbeidsomstandighedenwet, beter bekend als de Arbo-wet, is een belangrijk fundament onder voor de nieuwe certificeringsplicht voor uitzendbureaus. Deze wet beschermt werknemers bij het uitvoeren van werkzaamheden en streeft naar optimale arbeidsomstandigheden. Maar weet jij wat dit precies betekent?

Veiligheid op de werkvloer en wetgeving (doorgeleidingsplicht)

Om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving, is het belangrijk om te begrijpen wat de wetgeving zegt over veiligheid op het werk. De Arbo-wet is ontworpen om werknemers te beschermen bij het uitvoeren van werkzaamheden. Het doel is om de veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk te verbeteren en te zorgen voor zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

De rol van werkgevers en uitleners

Werkgevers en uitleners zijn verplicht om maatregelen te nemen die de veiligheid en gezondheid van werknemers waarborgen. Denk bijvoorbeeld aan het bieden van voorlichting over veilig werken, het opstellen van veiligheidsprotocollen en het creëren van een veilige werkomgeving.

Geestelijke en lichamelijke gezondheid op het werk

Bij veiligheid op de werkvloer gaat het niet alleen om fysieke aspecten. De Arbo-wet kijkt breder en benadrukt ook de geestelijke gezondheid van werknemers. Denk aan factoren als werkdruk, pestgedrag en seksuele intimidatie. Deze aspecten zijn misschien minder tastbaar, maar minstens zo belangrijk. 

Floreat Advies: jouw partner in voorbereiding op de certificeringsplicht

Bij Floreat Advies zijn we er om je te begeleiden bij deze uitdagingen. Met ruim 20 jaar ervaring in de flexbranche en gedegen kennis van het Nederlandse recht, kunnen we je helpen bij het naleven van alle eisen van de certificeringsplicht. Voorkomen is beter dan genezen dus samen zorgen we ervoor dat jouw organisatie klaar is voor 2025. Neem contact met ons op om samen aan de slag te gaan.

Deel dit artikel

Lees ook onze andere artikelen