De loonverhoudingsnorm: gelijk loon voor gelijk werk

Picture of Floreat Advies

Floreat Advies

Floreat Advies staat voor ruim 20 jaar ervaring in het (juridisch) begeleiden van de MKB ondernemer in zijn algemeen en ondernemers in de flexbranche in het bijzonder.

2025 lijkt nog een eind weg, maar de klok tikt gestaag richting de nieuwe certificeringsplicht voor arbeidsbemiddelaars. Een essentieel onderdeel hiervan is de loonverhoudingsnorm. Maar wat betekent dit nou echt? En hoe zorg jij ervoor dat jouw bedrijf klaar is voor deze verandering, zeker met het oog op de nieuwe regels die gaan gelden?

Wat is de loonverhoudingsnorm?

De loonverhoudingsnorm is een onderdeel van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI). De norm heeft als uitgangspunt dat uitzendkrachten hetzelfde loon ontvangen als vaste medewerkers die vergelijkbaar werk doen. Deze bepaling is een centraal onderdeel van de bredere visie van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): gelijke kansen en rechten waarborgen voor alle werknemers, ongeacht hun arbeidsovereenkomst.

Gelijkheid op de werkvloer

Stel, een uitzendbureau plaatst een uitzendkracht bij een opdrachtgever. Deze uitzendkracht vervult een rol die normaal gesproken door een vaste medewerker wordt uitgevoerd. Dankzij de loonverhoudingsnorm moet deze uitzendkracht nu hetzelfde salaris ontvangen als de vaste medewerker. Dit voorkomt loonongelijkheid en zorgt voor een eerlijker speelveld in de arbeidsmarkt.

Arbeidsinspectie – een versterkte rol als handhaver

Met de naderende certificeringsplicht krijgt de arbeidsinspectie een versterkte rol om te controleren of de loonverhoudingsnorm wordt nageleefd. Dat betekent dat jij als uitzendbureau of ondernemer moet kunnen aantonen dat je aan deze norm voldoet. Mocht dat niet het geval zijn, kunnen er boetes volgen.

Begeleiding bij naleving loonverhoudingsnorm

Het is niet altijd eenvoudig je weg te vinden in deze complexe juridische landschappen in de flexbranche. Maar geen zorgen, Floreat Advies staat voor je klaar. Met onze jarenlange ervaring en gedegen kennis van arbeids- en sociale zekerheidsrecht kunnen we je bijstaan en helpen risico’s tot een minimum te beperken.

Toekomstvisie: de certificeringsplicht in 2025

De tijd vliegt en 2025 nadert snel, het jaar waarin de nieuwe certificeringsplicht voor uitzendbureaus in werking treedt. De loonverhoudingsnorm is een van de vele eisen waaraan je moet voldoen om boetes te voorkomen. Geen zorgen! Floreat Advies staat klaar om je te helpen begrijpen wat deze veranderingen betekenen en hoe je jouw organisatie hierop kunt voorbereiden.

Conclusie – gelijk loon, gelijk werk

De loonverhoudingsnorm is een kernelement van de WAADI en heeft het nobele doel om gelijk loon voor gelijk werk te realiseren. Met de juiste kennis en grondige voorbereiding kun jij deze norm (en dus de certificering) binnen jouw organisatie zonder moeite implementeren. Voor ondersteuning en begeleiding bij het navigeren door de loonverhoudingsnorm, aarzel niet om contact op te nemen met Floreat Advies.

Deel dit artikel

Lees ook onze andere artikelen