Eisen certificeringsplicht uitgelegd: klaar voor 2025

Picture of Floreat Advies

Floreat Advies

Floreat Advies staat voor ruim 20 jaar ervaring in het (juridisch) begeleiden van de MKB ondernemer in zijn algemeen en ondernemers in de flexbranche in het bijzonder.

2025 lijkt nog ver weg, maar voor de nieuwe certificeringsplicht voor arbeidsbemiddelaars tikt de klok al. Bij Floreat Advies weten we dat een goede voorbereiding het halve werk is. Daarom helpen we je graag de complexe eisen van de certificering om te zetten in begrijpelijke stappen. Na het lezen van dit artikel weet je wat er van jouw bedrijf wordt verwacht om aan de nieuwe regelgeving te voldoen.

De basis: de verplichte certificering van uitzendbureaus

Bij Floreat Advies staan we voor transparantie en duidelijkheid. Daarom beginnen we bij de basis. Vanaf 2025 geldt er een verplichte certificeringsplicht voor arbeidsbemiddelaars. Dit heeft niet alleen gevolgen voor uitzendbureaus, ook inleners moeten hier rekening mee houden: ze mogen alleen nog maar zakendoen met gecertificeerde organisaties. Deze maatregel is vooral bedoeld om malafide uitzendbureaus te bestrijden en kwetsbare (buitenlandse) flexwerkers te beschermen.

Eis: loonverhoudingsnorm – gelijke lonen voor gelijk werk

Het is altijd een wettelijke verplichting geweest om correct loon uit te betalen, zoals bepaald in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI). De nieuwe regelgeving geeft de Arbeidsinspectie echter meer macht om te controleren en naleving van de loonverhoudingsnorm te garanderen. Dit betekent dat uitzendkrachten recht hebben op hetzelfde loon als vaste medewerkers die vergelijkbaar werk doen.

Eis: SNA keurmerk: NEN 4400-1

Uitzendbureaus kunnen nu al vrijwillig een SNA-keurmerk krijgen, de NEN 4400-1. Met dit keurmerk word je gecontroleerd op identiteitscontrole, loonbetaling en belastingafdracht. De NEN-certificering is een belangrijke stap richting de nieuwe certificeringsplicht. Het keurmerk geeft je bedrijf ook een professionele uitstraling, wat vertrouwen wekt bij zowel klanten als flexkrachten.

NEN 440-1 certificering van SNA
Het NEN 4400-1 keurmerk wordt afgegeven door Stichting Normering Arbeid SNA)

Eis: Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een andere vereiste is de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor de rechtspersoon/rechtspersonen. Dit is een preventieve maatregel om malafide ondernemers te weren. Een VOG toont aan dat het verleden van de organisatie en haar bestuurders geen belemmering vormt voor het vervullen van hun taken in de uitzendsector.

Eis: bankgarantie (waarborgsom)

Een aanvrager van het certificaat moet een bankgarantie of waarborgsom van € 100.000 neerleggen, of € 50.000 voor startende uitleners. Deze maatregel is ontworpen om ‘vluchtig ondernemerschap’ te ontmoedigen. Na vier jaar correct werkgeverschap en bij daadwerkelijke uitzending van arbeidskrachten kan deze garantie vervallen.

Geen bankgarantie? Maak gebruik van overgangsrecht

Voor bestaande uitzendbureaus die al langer dan vier jaar flexkrachten uitzenden, bestaat het overgangsrecht. Zij kunnen vrijgesteld worden van de bankgarantie als zij een verklaring van goed betalingsgedrag van de Belastingdienst en vier jaar inschrijving bij de KvK met de Waadi-registratie kunnen voorleggen.

Het certificeringsarrangement van Floreat Advies helpt je om te voldoen aan alle eisen van de certificeringsplicht

Eis: SNF-gecertificeerde huisvesting

Als je als uitzendbureau huisvesting aanbiedt aan arbeidskrachten, bijvoorbeeld voor arbeidsmigranten, moet deze huisvesting SNF-gecertificeerd zijn (Stichting Normering Flexwonen). 

Eis: veiligheid op de werkplek

Een veilige werkplek is voor iedereen belangrijk. De nieuwe wet geeft aan dat je verplicht bent om informatie over veiligheid op de werkplek door te geven aan je uitzendkrachten.

Eis: controle pensioenfonds

Een laatste eis is dat uitzendbureaus verplicht zijn om te controleren of hun uitzendkrachten aangesloten zijn bij het juiste pensioenfonds. Als uitzendbureau heb je namelijk de verantwoordelijkheid om het welzijn en de toekomstige financiële zekerheid van je werknemers te waarborgen.

Certificering: geldigheid en verlenging

Hoe zit het met de geldigheid en de verlenging als je eenmaal gecertificeerd bent? Het certificaat is vier jaar geldig. Na deze periode kun je verlenging aanvragen. Als je in deze vier jaar het certificaat behouden hebt en aantoonbaar arbeidskrachten hebt uitgeleend, kan de bankgarantie vervallen. Het certificaat blijft echter verplicht en naleving van de regels wordt continu gecontroleerd.

Conclusie

Bij Floreat Advies begrijpen we dat de nieuwe certificeringseisen voor uitzendbureaus een grote uitdaging kunnen vormen. Maar vergeet niet dat dit een belangrijke stap is in de richting van een transparantere en eerlijkere uitzendsector. We zijn er om jou te helpen voldoen aan deze eisen met ons certificeringsarrangement. Neem contact met ons op! Zo waarborg je niet alleen de reputatie en het succes van je bedrijf op de lange termijn, maar ook de rechten en het welzijn van je flexwerkers.

Deel dit artikel

Lees ook onze andere artikelen