De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) als eis van de verplichte certificering

Picture of Floreat Advies

Floreat Advies

Floreat Advies staat voor ruim 20 jaar ervaring in het (juridisch) begeleiden van de MKB ondernemer in zijn algemeen en ondernemers in de flexbranche in het bijzonder.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een cruciale factor in de nieuwe verplichte certificeringsregeling die in 2025 in Nederland van kracht wordt. In dit artikel duiken we dieper in wat een VOG inhoudt, wanneer het nodig is en hoe het van toepassing is op de verplichte certificering.

Wat is een VOG?

Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat het justitiële verleden van een individu of organisatie geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Binnen de context van de verplichte certificering in de flexbranche is het kunnen overleggen van een VOG een vereiste voor alle betrokken organisaties en hun bestuurders.

Relevantie van strafbare feiten

In het kader van de VOG-beoordeling onderzoekt Justis of er strafbare feiten op de naam van de aanvrager staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Dit betekent dat niet alle strafbare feiten van belang zijn; een snelheidsovertreding kan bijvoorbeeld relevant zijn voor een taxichauffeur, maar niet voor een IT-bedrijf.

Het verkrijgen van een VOG is dus afhankelijk van de relevantie van eventuele strafbare feiten in relatie tot de taken van de organisatie in de uitzendsector. Als er geen strafbare feiten zijn gepleegd die relevant zijn voor de functie, of als er helemaal geen strafblad is, dan wordt de VOG verstrekt.

De VOG in de verplichte certificering van 2025

Met de verplichte certificering die in 2025 van kracht wordt, dient elke organisatie die arbeidskrachten ter beschikking stelt onder andere een VOG te kunnen overleggen. Hoewel de exacte normen van deze verplichte certificering nog worden uitgewerkt, is het duidelijk dat een VOG een belangrijke component gaat zijn. Daarnaast zijn er ook andere eisen voor certificering zoals de betaling van een waarborgsom van €100.000 en de naleving van het loonverhoudingsvoorschrift. Lees meer over alle eisen voor certificering.

Soepele overgang naar een succesvolle certificering

Bij Floreat Advies begrijpen we dat het navigeren door deze nieuwe certificeringsplicht een uitdaging kan zijn, maar we zijn hier om te helpen. Met onze uitgebreide ervaring en kennis van de Nederlandse wetgeving kunnen we u helpen deze overgang soepel en succesvol te maken. Neem daarom contact met ons op.

Wees voorbereid op de toekomst

De nieuwe certificeringsplicht van 2025 zal een grote impact hebben op de bedrijfsvoering in de uitzendbranche. Het is onwijs belangrijk om goed voorbereid te zijn en ervoor te zorgen dat je bedrijf aan alle nieuwe eisen voldoet. Floreat Advies kan je hierbij ondersteunen met deskundig advies en praktische hulp. Neem contact met ons op om ervoor te zorgen dat je goed voorbereid bent op de komende veranderingen!

Deel dit artikel

Lees ook onze andere artikelen