Arbeidsinspectie (inspectie SZW) – handhaver van de certificeringsplicht

In 2025 treedt in Nederland een nieuwe wet in werking: de certificeringsplicht. Deze vernieuwing verandert het landschap van de arbeidsbemiddeling fundamenteel. Zo brengt de nieuwe plicht vele verantwoordelijkheden met zich mee. Zowel voor bedrijven als voor controlerende organen. Een van deze instanties, die een handhavend rol gaat spelen, is de Arbeidsinspectie. In dit artikel lees […]

Stichting Normering Arbeid (SNA): bewaker van betrouwbaarheid in de flexwereld

Betrouwbaarheid in de flexbranche blijft van het grootste belang, zeker het met oog op recente nieuwsberichten over malafide praktijken. Hier komt de Stichting Normering Arbeid (SNA) in beeld. De instantie die het welbekende SNA-keurmerk uitgeeft aan betrouwbare en financieel stabiele arbeidsbemiddelaars. Maar wat doet de SNA precies? En wat betekent het voor bedrijven in de […]

De Belastingdienst: een onmisbare speler in de flexbranche

belastingdienst

Je kent het gezegde van Benjamin Franklin mogelijk wel: “Er zijn maar twee zekerheden in het leven – de dood en belastingen.” Dit gezegde gaat ook op voor de dynamische wereld van de flexbranche. Hier speelt de Belastingdienst namelijk een belangrijke rol. In dit artikel duiken we in de interactie tussen de flexbranche en de […]

Kamer van Koophandel: een pijler van transparantie in de flexbranche

De wereld van arbeidsbemiddeling zijn complexe gebieden waar transparantie van essentieel belang is. Hier komt de Kamer van Koophandel (KvK) in beeld, die de registratie van bedrijven faciliteert en beheert. Maar wat is de specifieke rol van de KvK in de flexbranche? Laten we deze vraag gaan beantwoorden. De Kamer van Koophandel: wat doen ze […]

De gevolgen voor uitzendkrachten van de nieuwe certificeringsplicht

De uitzendbranche in Nederland maakt zich op voor een grote verandering. Jaren van misstanden, met verhalen over uitbuiting, ontoereikende huisvesting en gebrekkige pensioenregelingen, hebben geleid tot een nieuw certificeringsstelsel dat in 2025 in werking treedt. In dit artikel gaan we dieper in op de impact van deze verandering op de uitzendkrachten – de kern van […]

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) als eis van de verplichte certificering

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een cruciale factor in de nieuwe verplichte certificeringsregeling die in 2025 in Nederland van kracht wordt. In dit artikel duiken we dieper in wat een VOG inhoudt, wanneer het nodig is en hoe het van toepassing is op de verplichte certificering. Wat is een VOG? Een VOG is een […]

De bankgarantie bij de nieuwe certificeringsplicht in 2025 

De wereld van uitzendbureaus, payrollers en detacheerders wordt flink opgeschud met de nieuwe certificeringsplicht in zicht. Het is dus tijd om de zeilen bij te zetten en je koers goed uit te stippelen. Een van de nieuwe eisen op je pad is de bankgarantie. Wat betekent dat voor jouw onderneming? En wat heeft de Wet […]

Pensioenfondscontrole in de nieuwe certificeringsplicht

De nieuwe certificeringsplicht, die in 2025 in werking treedt, zal de flexbranche aanzienlijk transformeren. Deze wijziging daagt de sector uit om een hoger niveau van professionaliteit en kwaliteit te bereiken. Een essentiële eis binnen deze certificering is de verplichte controle op aansluiting bij het juiste pensioenfonds. In dit artikel belichten we wat deze veranderingen inhouden […]

SNF-certificering huisvesting: onmisbaar voor de certificeringsplicht in 2025

Elke dag word je als ondernemer in de flexbranche uitgedaagd om je aan te passen en te groeien. Een van de grootste veranderingen op de horizon is de verplichte certificering die vanaf 2025 geldt voor alle uitleners. De Stichting Normering Flexwonen (SNF) certificering voor huisvesting speelt hierin een sleutelrol. De SNF-norm bestaat uit verschillende onderdelen […]

NEN 4400-1 Certificering en de weg naar de certificeringsplicht 2025

Als je actief bent in de flexbranche, dan is de NEN 4400-1 certificering je waarschijnlijk niet onbekend. Maar heb je al nagedacht over wat dit keurmerk écht voor jou en je bedrijf betekent, vooral met de nieuwe certificeringsplicht in 2025 in zicht? Dit artikel leert je er meer over. NEN 4400-1: Het keurmerk dat telt […]