Voor wie geldt de certificeringsplicht?

Klaar voor de toekomst

In 2025 ondergaat de Nederlandse arbeidsmarkt een belangrijke transformatie door de invoering van een certificeringsplicht voor uitleners. Deze verplichting geldt voor alle organisaties die onder de wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) vallen. In dit artikel beschrijven we de verschillende organisaties voor wie de certificeringsplicht gaat gelden. 

Een nadere blik op de Waadi 

De Waadi is bedoeld om de rechten van werknemers te waarborgen en geldt voor organisaties die arbeidskrachten aan andere organisaties beschikbaar stellen tegen betaling. Deze wetgeving geldt voor een breed scala aan organisaties, waaronder uitzendbureaus, payrollbedrijven, detacheerders en zelfs kleinere bedrijven die personeel uitlenen. 

De certificeringsplicht zorgt voor een nieuwe realiteit.

Voor wie gaat de certificeringsplicht gelden? 

Om een indicatie te krijgen van wie er door de certificeringsplicht wordt geraakt, volgt hier een opsomming. Ben je benieuwd hoe het zit met jouw organisatie? Neem dan contact op met Floreat Advies! 

Uitzendbureaus 

Uitzendbureaus, als de kernorganisaties die arbeidskrachten beschikbaar stellen, worden strenger gecontroleerd en moeten een hogere mate van transparantie laten zien. De nieuwe certificeringsplicht vereist van hen een grondige controle en garantie van zowel de beloning als de arbeidsomstandigheden van hun werknemers. 

Zzp-bemiddelaars 

ZZP-bemiddelaars die incidenteel arbeidskrachten ter beschikking stellen naast hun hoofdactiviteit, vallen ook onder de nieuwe certificeringsplicht.  

Detacheerders en intermediairs 

Voor detacheerders en intermediairs, de drijvende krachten achter tijdelijke en projectmatige opdrachten, liggen de strengere eisen in het verschiet. 

Managed Service Providers (msp’ers) 

Ook MPS’ers, die arbeidskrachten als bedrijfsactiviteit aanbieden, moeten voldoen aan strikte regels en normen om hun diensten te kunnen blijven leveren.  

Payrollbedrijven 

Ook payrollbedrijven die werknemers in dienst nemen en aan derden uitlenen, moeten voldoen aan de nieuwe certificeringsplicht. Zij vallen immers overduidelijk onder de Waadi en moeten dus aan de nieuwe eisen voldoen. 

Kleine bedrijven die personeel uitlenen

Zelfs kleine bedrijven die af en toe personeel uitlenen, zoals een schildersbedrijf dat een werknemer tegen een commercieel tarief uitleent, vallen onder de nieuwe wet. Voor hen kan het naleven van de certificeringsplicht een nieuwe uitdaging vormen. 

Uitzonderingen certificeringsplicht 

Er zijn twee specifieke situaties waarin de regels enigszins afwijken: intra-concern uitzenden en collegiaal uitlenen tegen loonkosten. Intra-concern uitzenden houdt in dat je een werknemer ter beschikking stelt aan een ander bedrijf binnen hetzelfde concern. Collegiaal uitlenen tegen loonkosten betekent dat je een werknemer uitleent, maar je mag hier geen winst op maken; je mag enkel de loonkosten doorberekenen. 

De impact op de flexbranche 

Het is cruciaal om te begrijpen dat de nieuwe wetgeving grote gevolgen kan hebben voor jouw bedrijf, vooral op het gebied van compliance, administratie en financiële zekerheid. Wij hebben hier verschillende eisen uiteengezet. 

Tijd om actie te ondernemen

Dit artikel heeft je een eerste blik gegeven op voor wie de naderende certificeringsplicht gaat gelden. Echter, voor een dieper inzicht en ondersteuning kun je altijd terecht bij Floreat Advies. Als gespecialiseerd juridisch adviesbureau bieden wij uitgebreide hulp in de vorm van een certificeringsarrangement. Hiermee bereiden we jouw bedrijf optimaal voor op de nieuwe wetgeving.